BİRİNCİ YIL

I.Yarıyıl (Güz Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
BES101 Beslenme ve Diyetetiğe Giriş Z 3 2 0 4 6
SBF109 Fizyoloji Z 3 0 0 3 5
SBF101 Temel Anatomi Z 3 0 0 3 4
SBF125 Temel Kimya I Z 3 2 0 4 5
BİL121 Bilişim Teknolojileri Z 3 0 0 3 3
TUR101 Türkçe I: Yazılı Anlatım Z 2 0 0 2 2
AİT101 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi I Z 2 0 0 2 2
İNG101 Yabancı Dil I Z 2 0 0 2 3
Toplam 21 4 0 25 30

II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS ÖK
BES102 Beslenme İlkeleri Z 3 2 0 4 6
SBF114 Temel Kimya II Z 3 2 0 3 5 SBF125
SBF116 Tıbbi Biyoloji ve Genetik Z 3 0 0 3 4
SBF118 Psikolojiye Giriş Z 2 0 0 2 3
BES104 Türk ve Dünya Mutfak Kültürü Z 2 0 0 2 3
TUR102 Türkçe II: Sözlü Anlatım Z 2 0 0 2 2
AİT102 Atatürk İlke ve İnkilap Tarihi II Z 2 0 0 2 2
İNG102 Yabancı Dil II Z 2 0 0 2 3
SECDG2 Seçmeli Ders S 2 0 0 2 2
Toplam 21 4 0 22 30
Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
SECDG1 Seçmeli Ders S 2 0 0 2 2
GSM102 Müzik S 2 0 0 2 2
BDN102 Beden Eğitimi S 2 0 0 2 2
GSR102 Resim S 2 0 0 2 2
GSH102 Halk Oyunları S 2 0 0 2 2

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
BES201 Beslenme Biyokimyası I Z 3 0 0 3 5
BES203 Besin Kimyası ve Analizleri I Z 2 4 0 4 6
BES207 Besin Teknolojisi Z 2 0 0 2 4
SBF209 Mikrobiyoloji Parazitoloji Z 2 0 0 2 4
SBF213 İletişim Becerileri Z 2 0 0 2 4
SBF211 Sağlık Sosyolojisi Z 2 0 0 2 4
Seçmeli Ders S 2 0 0 2 3
Toplam 15 4 0 17 30
Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
SECDG3 Seçmeli Ders S 2 0 0 2 3
SBF207 Zaman yönetimi S 2 0 0 2 3
BES211 Afet ve Beslenme S 2 0 0 2 3

IV. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
BES202 Beslenme Biyokimyası II Z 3 0 0 3 4
BES204 Besin Kimyası ve Analizleri II Z 2 4 0 4 6
BES206 Besin Mikrobiyolojisi Z 2 0 2 3 5
SBF210 Sağlıkta Etik Z 2 0 0 2 3
SBF212 Farmakoloji Z 3 0 0 3 4
Seçmeli Ders S 3 0 0 3 4
Seçmeli Ders S 3 0 0 3 4
Toplam 18 4 2 21 30
Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
SECDG4 Seçmeli Ders
BES212 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları S 3 0 0 3 4
SBF206 Genel Ekonomi S 3 0 0 3 4
SBF208 Demogrfik Yapı ve Sağlık S 3 0 0 3 4

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
BES319 Beslenme Durumlarının Saptanması Z 3 0 0 3 4
BES321 Beslenme Sorunları ve Epidemiyolojisi Z 3 0 0 3 4
BES305 Toplu Beslenme Sistemleri I Z 3 0 0 3 4
BES307 Erişkinin Akut ve Kronik Hastalıklarında Beslenme I Z 3 0 4 5 6
BES317 Besin Kontrolü ve Yasal Düzenlemeler Z 3 0 0 3 4
BES311 Beslenme Eğitimi Z 3 0 0 3 4
Seçmeli Ders S 3 0 0 3 4
Toplam 20 2 4 23 30
Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
SECDG5 Seçmeli Ders
BES313 Sporcu Beslenmesi S 2 0 0 2 4
BES315 Beslenme ve Egzersiz S 3 0 0 3 4

VI. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı) 

Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
BES302 Erişkinin Akut ve Kronik Hastalıklarında Beslenme II Z 3 0 4 5 7
BES304 Çocukğun Akut ve Kronik Hastalıklarında Beslenme Z 3 0 4 5 7
BES306 Ana çocuk Beslenmesi Z 3 0 4 5 7
BES308 Toplu Beslenme Sistemleri II Z 3 0 0 3 5
Seçmeli Ders S 3 0 0 3 4
Toplam 15 0 12 21 30
Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS
SECDG6 Seçmeli Ders
BES310 Sosyal Sorumluluk Uygulamaları S 3 0 0 3 4
BES312 Fiziksel Aktivite ve Sağlık S 3 0 0 3 4

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl (Güz Yarıyılı) 

Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS ÖK
BES401 Çocuk Beslenmesi Klinik Uygulaması I Z 2 0 4 5 6 *
BES403 Erişkin Beslenmesi Klinik Uygulaması I Z 2 0 4 5 6 *
BES405 Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması I Z 2 0 4 5 6 *
BES407 Toplum Sağlığı Beslenme Uygulaması I Z 2 0 4 3 6 **
SBF401 Biyoistatistik Z 2 0 2 3 3
SBF403 Araştırma Z 2 0 2 3 3
Toplam 12 0 14 20 30

VII. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı) 

Ders Kodu Ders Adı Z/S T L U K AKTS ÖK
BES402 Çocuk Beslenmesi Klinik Uygulaması II Z 0 0 8 4 7 *
BES404 Erişkin Beslenmesi Klinik Uygulaması II Z 0 0 8 4 7 *
BES406 Toplu Beslenme Sistemleri Uygulaması II Z 0 0 8 4 7 *
BES408 Toplum Sağlığı Beslenme Uygulaması II Z 0 0 8 4 7 **
BES410 Mezuniyet Çalışması Z 2 0 0 2 2
Toplam 2 0 32 18 30

*Dördüncü sınıfa kadar tüm BES kodlu dersleri almış ve başarmış olmak
** 3. Sınıfın yazında yapılan bir stajdır ve dördüncü sınıfa kadar tüm BES kodlu dersleri almış ve başarmış olmak koşulu ile verilir