Dekan Mesajı

Nitelikli ve güvenilir sağlık hizmetlerine ulaşım temel insan gereksinimlerinin başında yer alır. Bu temel gereksinimin karşılanmasında görev alacak sağlık ekibi üyelerinin yetiştirileceği nitelikli eğitim kurumlarına her zaman gereksinim vardır.

Sağlık hizmetlerinin sunumunda bu hizmeti karşılayabilecek, insanı seven ve ona bir birey olarak değer veren, insanın sağlık gereksinimlerini belirleyip, bilgi ve becerisini her koşulda uygulayabilen, mesleğinde yetkin ve yeterli, etik değerlere bağlı, ekip ruhuna sahip, gelişime ve değişime açık, lider vasıflı ve donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmek hedefiyle kurulmuş olan Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Hemşirelik Programları bulunmaktadır.

Programlarımızda eğitim gören öğrencilerimiz eğitimleri süresince aldıkları teorik derslerin yanı sıra programları ile ilgili uygulama laboratuvarları ve son teknolojiye uygun sistemlerle donatılmış Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi‘nde, öğretim elemanlarının gözetiminde uygulamalı eğitimlerini gerçekleştirmektedirler.

“Misyonumuz doğrultusunda donanımlı sağlıkçılar yetiştiriyoruz “
Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak misyonumuz; evrensel değerlere sahip, alanında yetkin, yaşam boyu öğrenme odaklı, tarihsel değerlere ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, sorunlara çözüm üreten lider mezunlar yetiştirmektir. Hedefimiz yalnızca mesleğini iyi yapan değil, bunun yanı sıra sosyal ve kültürel olarak hayatın her alanına hazır, toplumsal sorunlara duyarlı, çözüm üretebilen , ekip ruhuna sahip ,yeniliklere açık sağlıkçılar yetiştirmektir.

Akademik ve idari tüm ekibimizle, fakültemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda ve alanında nitelikli bireyler yetiştirme hedefi ile çıktığımız yolda sizleri de aramızda görmekten son derece mutluyuz. Birlikte yürüyeceğimiz bu yolda tüm öğrencilerimize başarılar dilerim.

Sevgilerimle …

Prof. Dr. Bekir ERGÜR
Dekan