Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, her türlü yaralanma, hastalık veya yaşlılığa bağlı gelişen, uzman hekim tarafından tanısı konmuş ağrı ve fonksiyon kaybını, fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini ve tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayarak bireyin sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir bilim dalıdır. Aynı zamanda sağlıklı bireylerde fiziksel uygunluk düzeyinin geliştirilmesi ve devamlılığı için bireye özel fiziksel aktivite ve egzersiz programlarının planlanması ve uygulaması da alanın kapsamı içindedir.

Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2016-2017 Akademik yılında ilk öğrencilerini kabul eden ve dört yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Mezunlarımız ¨fizyoterapist¨ ünvanı almakta, kamu ve özel hastanelerde, tıp merkezlerinde, egzersiz danışmanlık merkezlerinde, özel eğitim merkezlerinde, spor kulüplerinde, spor salonlarında, huzurevlerinde, sağlıklı hayat merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, üniversite hastanelerinde çalışabilmekte, özel egzersiz danışma merkezleri açabilmektedirler. Hedefimiz sağlıklı, hasta ve engelli bireylerin Fizyoterapi Rehabilitasyon gereksinimlerini belirleyebilen, bu gereksinimlere mesleki standartlar düzeyinde gerekli Fizyoterapi ve ilişkili Rehabilitasyon programını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen, mesleki değerlere bağlı, yenilenen ve büyüyen, kanıta dayalı bilginin takipçisi profesyonel fizyoterapist yetiştirmektir.

Misyonumuz
Evrensel ve kültürel değerler temelinde, insan haklarına saygılı ve etik değerlere bağlı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, multidisipliner takım anlayışını benimseyen ve uygulayan, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde rolünü ve sorumluluğunu bilen, fizyoterapi ve rehabilitasyonun değişik alanlarında hizmet verecek sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmektir.

Vizyonumuz
Toplum sağlığının geliştirilmesinde ve korunmasında fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek; lisans ve lisansüstü düzeyde uluslararası standartlarda eğitim veren, mezunlarının etik, bilimsel ve mesleki donanımlarıyla her geçen yıl tercih edilirliğini arttıran, yaptığı araştırmalar ve projelerle sağlık alanında yeni pencereler açan, üniversitesiyle bütünleşmiş, üretken bir bölüm olmaktır.

Yrd. Doç. Dr. Özge ÇAKIR
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı