BİRİNCİ YIL

I.Yarıyıl (Güz Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L)St/Hf Kredi AKTS Ön Koşul
HEM107 Üniversiteye ve Hemşireliğe Giriş (2,0,0)2 2 3
SBF103 Anatomi (3,0,2)5 4 6
SBF109 Fizyoloji (3,0,0)3 3 5
SBF113 Biyokimya (2,0,0)2 2 3
SBF115 Histoloji (2,0,0)2 2 3
BIL121 Bilişim Teknolojileri (3,0,0)3 3 3
TUR101 Türkçe I: Yazılı Anlatım (2,0,0)2 2 2
AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2,0,0)2 2 2
ING101 Yabancı Dil I (3,0,0)3 3 3
Toplam 23 30

II.Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L)St/Hf Kredi AKTS Ön Koşul
HEM110 Hemşireliğin Tarihi ve Profesyonellik (4,0,0)4 4 6
HEM112 Hemşireliğe Özel Farmakoloji (2,0,0)2 2 4
SBF110 Patoloji (2,0,0)2 2 4
SBF112 Beslenme (2,0,0)2 2 3
SBF128 Mikrobiyoloji Parazitoloji (2,0,0)2 2 4
TUR102 Türkçe II: Sözlü Anlatım (2,0,0)2 2 2
AIT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2,0,0)2 2 2
ING102 Yabancı Dil II (3,0,0)3 3 3
SECDG1 Seçmeli Ders (2,0,0)2 2 2
Toplam 21 30
SECDG1 Seçmeli Ders (2,0,0)2 2 2
GSE101 Güzel Sanatlar Eğitimi: Müzik (2,0,0)2 2 2
BDN102 Beden Eğitimi (2,0,0)2 2 2
BSD101 Dijital Oyun Tasarımı (2,0,0)2 2 2
SBF102 Drama ve Eğitim (2,0,0)2 2 2
KAP110 Kariyer Planlaması (2,0,0)2 2 2
SBF104 Sağlığı Koruma ve Geliştirme (2,0,0)2 2 2

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L)St/Hf Kredi AKTS Ön Koşul
HEM205 Hemşirelik Esasları (5,6,4)15 10 16
HEM203 Hemşirelikte Etik (2,0,0)2 2 3
HEM207 Hemşirelikte İletişim Becerileri (2,0,0) 2 2 4
HEM219 Sağlığı Değerlendirme (2,0,0) 2 2 4
SECDG2 Seçmeli Ders (2,0,0) 2 2 3
Toplam 18 30
SECDG2 Seçmeli Ders
HEM211 Hemşirelikte Liderlik (2,0,0) 2 2 3
HEM213 Eleştirel Düşünme (2,0,0) 2 2 3
HEM215 Hemşirelikte Sosyal Sorumluluk Uygulamaları (2,0,0) 2 2 3
SBF205 Sağlık Bilimleri İçin İngilizce (2,0,0) 2 2 3

IV. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L)St/Hf Kredi AKTS Ön Koşul
HEM208 İç Hastalıkları Hemşireliği (5,6,0)11 8 14 HEM205
HEM210 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (5,6,0)11 8 14 HEM205
HEM214 Hemşirelikte Eğitim-Öğretim (2,0,0)2 2 2
Toplam 18 30

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl (Güz Yarıyılı)

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L)St/Hf Kredi AKTS Ön Koşul
HEM305 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (5,6,0)11 8 14 HEM205
HEM307 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (5,6,0)11 8 14 HEM205
SECDG3 Seçmeli Ders (2,0,0)2 2 2
Toplam 18 30
SECDG3 Seçmeli Ders
HEM309 Cinsel Sağlık Üreme Sağlığı (2,0,0)2 2 2
HEM311 Tamamlayıcı Tedavi ve Bakım (2,0,0)2 2 2
HEM313 Evde Bakım (2,0,0)2 2 2
HEM315 Hemşirelikte Sosyal Sorumluluk Uygulamaları (2,0,0)2 2 2
SBF303 Sağlık Bilimleri İngilizcesi I (2,0,0)2 2 2
HEM317 Geriatri Hemşireliği (2,0,0)2 2 2
HEM319 Palyatif Bakım Hemşireliği (2,0,0)2 2 2

VI. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı) 

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L)St/Hf Kredi AKTS Ön Koşul
HEM312 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği (5,6,0)11 8 14 HEM205
HEM314 Halk Sağlığı Hemşireliği (5,6,0)11 8 14 HEM205
HEM316 İlk Yardım ve Acil Hemşireliği (2,0,0)2 2 2
Toplam 18 30

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl (Güz Yarıyılı) 

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L)St/Hf Kredi AKTS Ön Koşul
SBF401 Biyoistatistik (2,0,0)2 2 2
HEM403 Hemşirelikte Araştırma (2,0,0)2 2 3
SECGG4 Seçmeli Ders (2,20,0)22 12 23
SECDG5 Seçmeli Ders (2,0,0)2 2 2
Toplam 18 30
SECGG4 Seçmeli Ders HEM205
HEM407 Hemşirelik Esasları Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM208
HEM409 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM210
HEM411 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM305
HEM413 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM307
HEM415 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM312
HEM417 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM314
HEM419 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23
SECDG5 Seçmeli Ders
HEM421 Araştırma Projeleri I (2,0,0)2 2 2
HEM423 Makale Yazma (2,0,0)2 2 2
HEM425 Etik Karar Verme (2,0,0)2 2 2
HEM427 Hemşirelikte Sosyal Sorumluluk Uygulamaları (2,0,0)2 2 2
HEM437 Geriatri Hemşireliği (2,0,0)2 2 2
HEM429 Palyatif Bakım Hemşireliği (2,0,0)2 2 2

VII. Yarıyıl (Bahar Yarıyılı) 

Ders Kodu Ders Adı (T,U,L)St/Hf Kredi AKTS Ön Koşul
HEM422 Hemşirelikte Yönetim (2,0,0)2 2 4
SECDG6 Seçmeli Ders (2,20,0)22 12 23
SECDG7 Seçmeli Ders (2,0,0)2 2 3
Toplam 16 30
SECDG6 Seçmeli Ders 12 23 HEM205
HEM408 Hemşirelik Esasları Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM208
HEM410 İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM210
HEM412 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM305
HEM414 Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM307
HEM416 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM312
HEM418 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22 12 23 HEM314
HEM420 Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulama (2,20,0)22
SECDG7 Seçmeli Ders 2 3
HEM402 Araştırma Projeleri II (2,0,0)2 2 3
HEM404 Makale Yazma II (2,0,0)2 2 3
HEM406 Etik Karar Verme (2,0,0)2 2 3
HEM428 Hemşirelikte Sosyal Sorumluluk Uygulamaları (2,0,0)2 2 3
HEM430 Ürojinekoloji Hemşireliği (2,0,0)2 2 3
SKA302 Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon (2,0,0)2 2 3
Toplam Kredi Toplam AKTS
150 240