Vizyonumuz
Eğitimi, araştırmaları ve uygulamaları ile sağlık bakımını şekillendirmede öncü, öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, kalitesi ile fark yaratan, saygın ve uluslararası düzeyde bir hemşirelik eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz
Etik ilkeler ve ahlaki değerler doğrultusunda, bilim ve teknolojiye dayalı bir yaklaşımla toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı; bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin ve etkili yerine getirecek yenilikçi, işbirlikçi, araştırmacı ve sorgulayıcı hemşireler yetiştirmektir.

Amaç

 • Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün belirlemiş olduğu vizyon ve misyona ulaşabilmesi için öncelikli olarak yürüttüğü eğitim öğretim kalitesinin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak artırılması ve kalite standartlarının sürdürülebilirliğini güvence altına almak.
 • Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kurumsal yapıya kavuşturmak.
 • Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Türkiye ve KKTC toplumunun mevcut sorun ve ihtiyaçlarına yönelik alanlara öncelik veren bir anlayışla tüm toplumların toplumsal gelişime katkı sağlamak.
 • Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, gelişimine katkı sağlayan Dış paydaşları ile olan ilişkilerinin geliştirmek.
 • Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümün Ulusal ve Uluslararası tanınırlığının arttırılması ve marka imajının güçlendirmek.

Mezunlarımızı bekleyen iş olanakları
Programdan mezun olan öğrenciler KKTC’de “Yüksek Hemşire”, Türkiye’de “Hemşire” ünvanı ile çalışırlar.

Mezunlar, kamu ya da özel kurumlarda;

 • Hastaneler,
 • Sağlık merkezleri,
 • Rehabilitasyon merkezleri,
 • Özel dal merkezleri,
 • Toplum sağlığı ve Aile sağlığı merkezleri,
 • İş yerleri,
 • Örgün ve yaygın eğitim kurumları,
 • Evde bakım hizmetleri,
 • Huzurevleri
 • Dispanserler,
 • Kreşler,
 • Medikal firmalarda yara bakım hemşiresi, gastrostomi beslenme hemşiresi, diyabet hemşiresi vb.
 • Danışmanlık merkezleri vb. kurumlarda hemşire olarak,
 • Lisansüstü eğitim yaparak yüksek öğretim kurumlarında akademisyen olarak çalışabilirler.